Tomasz Olszewski mgr Mirosław Tracz
 psycholog, doradca małżeńsko-rodzinny, trener, biegły sądowy w zakresie psychologii

ŚWIADCZENIA

 • Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • Poradnictwo małżeńsko-rodzinne,
 • Poradnictwo psychologiczne w zakresie: nerwic, uzależnień (hazard, seks, narkotyki, alkohol, dopalacze, pracoholizm, internet), reakcji żałoby, PTSD, depresji, zaburzeń lękowych, DDA, syndromu współuzależnień,
 • Diagnostyka psychologiczna (np. badanie funkcji intelektu, badanie struktury osobowości, wczesna diagnostyka chorób psychicznych, badanie wczesnych stadiów choroby Alzheimera i innych uszkodzeń mózgu),
 • Skuteczna pomoc również w takich problemach jak: trudności wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, przeżywanie trudności interpersonalnych, trudności związane z emigracją),
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci (np. wczesna stymulacja rozwoju, pomoc dziecku w trakcie rozwodu rodziców, wsparcie po stracie bliskiego członka rodzica, trudności w uczeniu się, diagnostyka zaburzeń wieku dziecięcego, motywowanie dziecka do nauki),
 • Pomoc psychologiczna dla młodzieży (np. problemy z wyborem zawodu, niską samooceną, skutecznym uczeniem się, nawiązywaniem relacji interpersonalnych, nie radzeniem sobie z emocjami itp.),
 • Poradnictwo dla rodziców
 • Pomoc w modyfikacji zachowań zdrowotnych,
 • Wsparcie psychologiczne w kryzysach i trudnych sytuacjach życiowych (problematyczne decyzje, konflikty, żałoba itp.),
 • Pomoc w rozwijaniu swoich zasobów osobistych i umiejętności interpersonalnych,
 • Pomoc w definiowaniu i odnajdywaniu sensu życia,
 • Pomoc w trudnościach związanych z pracą zawodową (mobing, dyskryminacja, niskie przekonanie o własnej skuteczności),
 • Praca z rodziną dziecka przewlekle chorego somatycznie,
 • Wizyta domowa z poradą psychologiczną (wymaga wcześniejszego umówienia i uzgodnienia warunków),
 • Wydawanie opinii i zaświadczeń na podstawie badań i oceny psychologicznej.