Karolina Turżańska dr n. med. Karolina Turżańska
 specjalista rehabilitacji

ŚWIADCZENIA

Ambulatoryjna lekarska porada rehabilitacyjna udzielana przez lekarza specjalistę obejmuje:

  • badanie lekarskie
  • ocenę wyników badań dodatkowych, z którymi przybył pacjent
  • wypisanie recept
  • wydanie zaleceń terapeutycznych
Rejestracja telefoniczna
Rejestracja telefoniczna81 747-25-24, 747-25-23
e-mail
E-MAILrejestracja.nzozmagnoliowa@gmail.com
Lokalizacja
LOKALIZACJAul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin