Zapraszamy pacjentów Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI do korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych poza kolejnością.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 81 747 25 24.


Oferujemy szeroki wachlarz zabiegów wykonywanych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.


Zakład rehabilitacji leczniczej powstał w 2006 roku z myślą o Tych wszystkich, którzy oczekują szybkiej, miłej i profesjonalnej opieki oraz fachowej i skutecznej pomocy w walce ze swoimi dolegliwościami.

W naszym ośrodku oferujemy szeroki wachlarz zabiegów wykonywanych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Ofertę kierujemy zarówno do osób po zabiegach operacyjnych, jak i do pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi bądź mniejszymi urazami i schorzeniami.

Do Zakładu rehabilitacji w ramach NFZ pacjenci przyjmowani są na podstawie ważnego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub odpowiedniego specjalisty.

Każdy pacjent ma wyznaczony dzień oraz godzinę przyjęcia. Jeśli pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie i nie poinformuje placówki o braku możliwości przybycia musi liczyć się z kolejnym ustaleniem terminu, zwykle jest to pierwszy wolny termin wynikający z kolejki oczekujących.

Przypominamy również, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. skierowanie na zabiegi dostarczone musi być przed wizytą. Skierowanie ważne jest 30 dni od daty wystawienia.

Zabiegi fizjoterapeutyczne

1. Kinezyterapia

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno - bierne
 • ćwiczenia według metod neurofizjologicznych
 • metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • ćwiczenia indywidualne
 • mobilizacje i manipulacje
 • ćwiczenia wspomagane
 • pionizacja
 • ćwiczenia czynne w obciążeniu
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne
 • ćwiczenia czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • nauka czynności lokomocji


2. Masaż

 • masaż suchy - częściowy
 • masaż limfatyczny ręczny
 • masaż limfatyczny mechaniczny


3. Elektrolecznictwo

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza


4. Leczenie polem elektromagnetycznym

 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • diatermia krótkofalowa, mikrofala


5. Światłolecznictwo

 • naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym - miejscowe
 • laseroterapia - skaner
 • laseroterapia punktowa


6. Hydroterapia

 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • hydromasaż całościowy


7. Krioterapia

 • krioterapia - miejscowa (pary azotu)

Rejestracja telefoniczna
Rejestracja telefoniczna81 747-25-24, 747-25-23
e-mail
E-MAILrejestracja.nzozmagnoliowa@gmail.com
Lokalizacja
LOKALIZACJAul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin